Možda…!

Ova riječ se dosta proteže kroz naš život…možda ovo…možda ono… i tako uokolo i naokolo…svaki dan se probudimo u svojim uvjerenjima i živimo tako naizgled, u nedogled..!
Nije bitno nama što to misle drugi i što to ima kod nekog drugog što bi nama trebalo biti kao primjer….Postojanje u našoj “možda” stvarnosti nas odvaja od onoga što imamo, tjrajući nas prema onome što nemamo…vrtimo se mi tako u krug i tražimo stalno nekakva objašnjenja za naše …”možda smo trebali”…

Ako za sebe tvrdim da sam u svemu dobar i možda nekad iznad prosjeka…od kuda sumnja u sebe samog..!?…pa ne znamo ni sami svi zajedno gdje je početak, a gdje kraj…!
Sumnja je briga za vremenita dobra…znači da nema veze s Bogom
Težnja za nečim je briga za sebe samog…možda ima veze s Bogom ako je za njegovom riječju težnja
Briga je problem oko problema koji je rješiv ili nije…opet smo i tu isključili Boga
Zaokupljenost je teret koji nam krade vrijeme i mir koji nam Bog neprestano želi dati
Žurba za poslom je vrijeme koje dajemo da bi nam bilo “udobno” na mjestu gdje se nalazimo

Sve je to uzaludno ako isključimo Boga iz našeg života, ako damo svoje vrijeme kojim smo trenutno ograničeni ovim stvarima koje su nabrojane…odošmo mi daleko od bitnog..

Uključimo Boga u sve i stalno…i sve će biti onako kako treba biti…,Možda će nam biti malo čudno, ali na kraju će nam biti sve jasno..!

Print Friendly, PDF & Email